Utvecklat samarbete


Skapar snabbt och kostnadseffektivt

fungerande samarbeten mellan professionella människor

Utvecklar samarbetet mellan medarbetarna


Vi arbetar med att utveckla ert samarbete med varandra. Vårt fokus ligger på det som ni vill lyckas med istället för att koncentrera er på det som inte fungerar.


Ni kan ha delat ledarskap, vara chef och projektledare eller vara två personer som har nyckelroller i organisationen. Det viktiga är att ni vill att ert samarbete ska fungera så smidigt och effektivt som möjligt. DuoCoaching utvecklar samarbetet mellan två personer, snarare är varje individ för sig.


Metodiken har utvecklats under många år och anpassats för chefer, ledare och nyckelpersoner i olika verksamheter. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där två personer utgör den minsta formen av ett system.


Välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt första möte.

Samarbetsprofil skapar tydlighet


Vår samarbetsprofil används som ett konkret verktyg för effektivare samarbete och bättre förståelse för varann. Verktyget ger en tydlig bild över parets individualitet och deras sätt att arbeta tillsammans.


Båda personerna får insikter i hur deras egna sätt att kommunicera och agera påverkar samarbetet. Att förstå sin egen roll i samspelet är ett viktigt första steg. Därefter kan en strategi för effektiv samverkan utarbetas och implementeras.


Här kan du se en exempelprofil!

ThesisCoaching for Master students