Duocoacher i Västra Sverige


Skapar snabbt och kostnadseffektivt

fungerande samarbeten mellan professionella människor

Ulrik Lork är grundare av DuoCoachingens metodik. Han har mer än 25 års yrkeserfarenhet från en rad områden inom näringslivet och har arbetat med

professionell coaching sedan 2002. Ulrik är PCC-certifierad av ICF och ansvarig för utbildning och certifiering.

Hans kontaktuppgifter är: ulrik.lork@duocoaching.se / 0708-619181

Jan Sagdahl är en HR-specialist med lång erfarenhet av coaching, seminarier och utbildning. Han är CTI-certifierad coach, handledare inom grupputveckling och har Göteborg som sin bas.

Hans kontaktuppgifter är:

jan.sagdahl@duocoaching.se / 0736-79 77 86

Katarina Sundbäck är certifierad av INLPTa och har lång yrkeserfarenhet som pedagog, ledare och HR-specialist. Hon coachar individer, arbetspar och grupper med Göteborg som bas.

Hennes kontaktuppgifter är: 

katarina.sundback@duocoaching.se / 0727-152964

Här presenteras certifierade DuoCoacher i Västra Sverige


Göteborg

Maria Magyar är ICF-coach och diplomerad organisationscoach. Hon har lång erfarenhet av chefs- och projektledaruppdrag samt att leda förbättrings- och kvalitetsarbete i organisationer. Marias bas är i Göteborg.

Hennes kontaktuppgifter är:

maria@duocoaching.se / 0736-601 636