Duocoacher i Östra Sverige

Här presenteras certifierade DuoCoacher i Östra Sverige

 

Monika Keiller är en coach och entreprenör som har jobbat med försäljning och människor i över 30 år. En av hennes styrkor är förmågan att se människan och utveckla affärs- och kundnyttan.

Hennes kontaktuppgifter är:

monika.keiller@duocoaching.se / 0708-94 74 71

http://www.hampsanket.se/

Astrid Gauffin är en professionell coach med bas i Stockholm. Hon har en gedigen erfarenhet av att coacha, handleda och utbilda chefer och medarbetare som behöver fatta beslut om deras nästa steg för utveckling och växande.

Hennes kontaktuppgifter är:

astrid.gauffin@duocoaching.se / 0702-68 62 32

http://www.gauffincoaching.se/

Elisabeth von Gerber är ICF certifierad coach och diplomerad på PCC nivå.

Hon har jobbat professionellt med coaching sedan 2006 med chefsstöd och med team inom näringslivet och offentlig sektor. Elisabeth har en bakgrund inom tv och teater som skådespelare och producent. Hennes bas är i Stockholm och hon coachar på svenska, norska och engelska.

Hennes kontaktuppgifter är: elisabeth.vongerber@duocoaching.se / 0709-28 98 64

http://evg-consulting.se

Ava Pettersson är certifierad användare av Extended DISC och

diplomerad coach enligt ICF. Hon är medförfattare till boken: ”Framgångsrikt Ungdomsledarskap. Ava har lång erfarenhet som förskollärare, konsulent och pedagogisk säljare och är baserad i Stockholm.

Hennes kontaktuppgifter är: ava.pettersson@duocoaching.se

Björn Pettersson är en erfaren certifierad ICF-coach och certifierad utbildare inom Extended DISC. I sin roll som coach har han en orubblig tro på varje människas fantastiska utvecklingspotential. Björn vill inspirera till att hitta var och ens inre drivkraft och kreativitet och hans bas är Stockholm.

Hans kontaktuppgifter är: bjorn.pettersson@duocoaching.se / 0707-509522

Gun Britt Bolin har sin bas i Stockholm och coachar inom näringslivet på olika nivåer och gärna i team. Har förmåga att inspirera och utmana till framgångsrik förändring. Är van att leda, utbilda och föreläsa och har arbetat tio år utomlands. Är ICF-certifierad, diplomerad på PCC nivå och professionellt verksam som coach sedan 2006.

Hennes kontaktuppgifter är: gunbritt.bolin@duocoaching.se / 0704-95 94 41

Elisabeth Norrby är professionell coach (ICF ACC) och organisationskonsult inom statlig och privat sektor, med bas i Stockholm. Elisabeth är jurist i botten och förenar struktur med mjuka frågor i coaching, handledning och utbildning av chefer/ledare och medarbetare. Hennes fokus är självinsikt och samarbetsförmåga.

Hennes kontaktuppgifter är: elisabeth.norrby@duocoaching.se / 070 567 04 35

http://www.insightforsuccess.se

Stockholm