DISC


Skapar snabbt och kostnadseffektivt

fungerande samarbeten mellan professionella människor

Bred användning

DISC-analyser kan användas inom följande områden:

Personlig utveckling

  • Stöd vid samarbete med andra
  • Större förmåga att se sina personliga styrkor
  • Insikt i hur mitt beteende påverkar andra

Ledarskap

  • Bättre strategisk ledning av individer
  • Utveckling av eget ledarskap
  • Underlättar konstruktiv feedback

Utveckling av organisationen

  • Bättre kommunikation mellan kolleger
  • Större öppenhet och bättre växelverkan
  • Stöd i konfliktsituationer

DISC förtydligar samarbetet

Coachmetodiken har utvecklats under många år och anpassats för chefer, ledare och nyckelpersoner i olika verksamheter. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där två personer utgör den minsta formen av ett system och där varje del påverkar helheten. Syftet med allt vi gör är att skapa väl fungerande samarbeten mellan professionellt arbetande människor på ett tidseffektivt och motiverande sätt.


Tillsammans med DISCs samarbetsprofil identifieras båda personernas naturliga kommunikations- & beteendestil. Detta är ett konkret verktyg för effektivare samarbete och bättre arbetsfördelning.


DISC är ett självskattningsverktyg där den coachade lär känna sig själv, sina omgivningar och förstår varför vi handlar som vi gör i bestämda situationer.

Samarbetsprofilen görs på basen av arbetsparets individuella DISC-analyser och är ett konkret verktyg för att uppnå effektivare samarbete och bättre arbetsfördelning. Den tar inte hänsyn till organisatorisk status, åldersskillnader eller andra omständigheter som skulle kunna hindra två individer från att samarbeta på ett effektivt sätt.


Vi samarbetar med Svenska DISC deluxe AB som leverantör av DISC profiler.

De har skräddarsytt vår samarbetsprofil och ger en snabb & personlig service.

Läs mer om dem genom följa denna länk!