Coachutbildning


Skapar snabbt och kostnadseffektivt

fungerande samarbeten mellan professionella människor

Utbildning till DuoCoach


För dig som har utbildning i coaching, psykoterapi eller beteendevetenskap arrangerar vi två gånger per år en vidareutbildning i DuoCoaching. Den ger dig en välbeprövad metodik och konkreta verktyg för att professionellt arbeta med DuoCoaching. Utbildningen är ackrediterad av ICF och berättigar till 20 CCE-poäng som kan användas vid certifiering eller omcertifiering.

Utbildningen kan kombineras med en certifiering som användare av DISC för individ-, samarbets- och grupprofiler. Läs mer här

DISC är ett självskattningsverktyg där klienten lär känna sig själv, sina omgivningar och förstår varför vi handlar som vi gör i bestämda situationer.

En samarbetsprofil mellan två personer ger en specifik bild över hur väl deras kommunikations- och beteendestilar samverkar.

Nästa utbildning

Utbildningsdagarna som omfattar metodik och träning inom DuoCoaching.

Den 11-12 april 2019 genomförs nästa DuoCoach-utbildning i Göteborg.

Ladda ner inbjudan här


Anmälningsprocess

Skicka en intresseanmälan via mail till info@duocoaching.se

Därefter kontaktar vi dig för att boka tid för ett samtal.

Varje deltagare genomgår inför utbildningen en antagningsintervju för att säkerställa lämplig bakgrund, förväntning och motivation.

Vi vill att du får rätt utbildning för det du vill utveckla och säkerställer detta genom antagningsintervjun.


Varmt välkommen!

Uttalanden från tidigare kursdeltagare


”I november 2007 blev jag CPCC-certifierad coach genom CTI och

DuoCoaching® är min första svenska metodbaserade coachingutbildning.

Utöver DuoCoach-färdigheterna som jag har fått lära mig, har det varit värdefullt att i Ulrik ha en skicklig svensk utbildare.

Språket, övningarna och de olika perspektiv som vi har arbetat

med har tillfört mig ny energi och ny spänst i all coaching som jag utövar.”

-Karin Aspegren, KA Development